پرداخت های خود را با موبایلتان انجام دهید.

NFC در ایران

موبایل یا کیف پول؟
به طور حتم تا کنون با شیوه ھای مختلف پرداخت ھای الکترونیکی سر و کار داشته اید. مانند پرداخت با کارتھای اعتباری و عضو شتاب ، پرداختھای اینترنتی ، کارت ھای مترو و اتوبوس که روزانه از آنھا استفاده می کنید یا حتی پرداخت ھایی که با موبایل خود به صورت ھای مختلف انجام می دھید.اما مدتی است که تکنولوژی NFC (ارتباط میدان نزدیک) به این روشھای پرداخت اضافه شده است.
امروز به معرفی تکنولوژی می پردازیم که به موبایل شما قابلیت تبدیل شدن به یک کیف پول الکترونیک را میدھد.اغلب گوشی ھای ھوشمند از این تراشه پشتیبانی می کنند و تعداد آنھا در حال افزایش است.اما اگر گوشی شما جدید نیست نگران نباشید،این تراشه را می توان خرید و با چسباندن آن روی باطری گوشی ، از این تکنولوژی برخوردار شوید. برای اینکه بتوان از این تکنولوژی جھت پرداخت پول به وسیله گوشی استفاده کرد،کاربر اطلاعات کارت بانکی خود را در گوشی ذخیره میکند .ھنگام خرید گوشی را به دستگاه NFCخوان نزدیک کرده و اینگونه گوشی نقش کیف پول را ایفا می کند.

با NFC پرداخت های خود را به سادگی انجام دهید

سیم ‌کارت NFC در ایران رونمایی شد!
سیم کارت NFC به شما این امکان را میدهد تا اطلاعات مربوط به انواع کارت های بانکی را روی سیم کارت و به صورت امن ذخیره کنید و پرداخت های انلاین را از طریقه شبکه شتاب با ان انجام دهید.
در غرفه راه کارهای سازمانی ایرانسل در نمایشگاه 2016 تله کام، ایرانسل با شبیه سازی فروشگاهی به بازدیدکنندگان این امکان را داد تا خرید مجازی و پرداخت با موبایل را بر بستر جدیدترین فناوری پرداخت در دنیا یعنی NFC تجربه کنند.

با سیم کارت ایرانسل از NFC برخوردار شوید.

شرکت به پرداخت ملت سرویس پرداخت NFC را از طریق اپلیکیشن ممکن ساخته است. اپلیکیشن سکه (سامانه کیف ھمراه به پرداخت ملت) به شما این امکان را می دھد که به سادگی با نزدیک کردن گوشی به دستگاه پوز و وارد کردن رمز 4 رقمی، پرداخت را انجام دھید.البته این مدل پرداخت فقط با پوزھای بانک ملت کار می کند اما می توان از کارت ھای بانکی دیگر که به اپلیکیشن اضافه شده اند ھم استفاده کرد.ھم اکنون بیش از 80 درصد پوزھای نصب شده از NFC پشتیبانی می کنند.

چگونه گوشی ھای NFC دار را شارژ کنیم؟
با مراجعه به دستگاه ھای خودپرداز و وارد کردن کارت بانکی و سپس تعیین مبلغ مورد نظرتان، حالا گوشی خود را به  دستگاه ATM  نزدیک کنید و رسید تایید خود را دریافت کنید. به همین راحتی!

اگر موبایلتان گم شود چه اتفاقی می افتد؟
اگر موبایل خود را گم کنید یا جایی جا بگذارید، از انجایی که برای انتقال وجه از طریق NFC یا خرید با ان سقف معینی تعیین شده است ، برای استفاده بیشتر از ان باید رمز عبور یا پسورد استفاده کنید. پس جای نگرانی نیست و شما فرصت دارید تا کیف پول موبایلی خودرا غیر فعال کنید تا سواستفاده از ان صورت نگیرد.
از انجایی که مقدار فاصله بین موبایل و NFC باید بین 1 تا 5 سانتی متر باشد ، اگر کسی بخواھد از دستگاه شما سواستفاده کند باید به طور مشکوک و غیر عادی به شما نزدیک شود که این کار قطعا توجه شما را جلب خواھد کرد.

3 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *