حراج سکه بهار آزادی از طرف بانک مرکزی ادامه پیدا می‌کند

حراج سکه بهار آزادی

یکی از طرح‌های بانک مرکزی برای کاهش حباب قیمت سکه بهار آزادی در بازار، حراج سکه بهار آزادی بوده است.
طرح‌های دیگری مانند پیش فروش یک ساله و شش ماهه سکه بهار آزادی هم از طرف بانک مرکزی ارائه شده است.

طرح‌های حراج سکه بهار آزادی توانست از افزایش مجدد قیمت سکه بهار آزادی در بازار جلوگیری کند.
با این حال خبرهایی در خصوص بسته شدن این طرح توسط بانک مرکزی مطرح شد.
همچنین برخی از خریداران از توقف کامل طرح حراج سکه در روزهای موعد بانک مرکزی خبر دادند.

این خبر باعث شد تا قیمت سکه مجددا در بازار افزایش پیدا کند.
بعد از این موضوع مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد که توقف حراج سکه بهار آزادی در بانک کارگشایی به علت کاهش تقاضای خریداران حراج بوده است.

با این حال مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد که حراج سکه بهار آزادی در بانک کارگشایی ادامه پیدا می‌کند.
با این حال به علت کاهش تقاضای خرید سکه از طریق حراج،
روزهای حراج سکه بهار آزادی کاهش پیدا می‌کند.

حراج سکه تا چه زمانی ادامه دارد؟

رحیمی خاطرنشان کرد که پیش فروش و حراج سکه تا زمانی که متقاضی داشته باشد ادامه خواهد یافت.
حراج سکه بهار آزادی از طرف بانک مرکزی تا رفع حباب سکه ادامه خواهد یافت.

رحیمی اعلام کرد که تا کنون بیش از 200 هزارسکه بهار آزادی از طریق حراج بانک کارگشایی به متقاضیان عرضه شده است.

0 I like it
0 I don't like it

کتاب، موسیقی کلاسیک و رفتار درمانی شناختی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *