اقتصاد و لباس

صنعت مد ابعاد اقتصادی بزرگی دارد

صنعت و اقصاد نساجی به طور کلی شامل سه مرحله‌ی اصلی می‌شود: تولید، درست کردن لباس؛ توزیع، رساندن لباس از تولید کننده به مشتری؛ و در نهایت استفاده از لباس.

درست است که این مشتری است که تولید و توزیع را هدایت می‌کند اما در واقع این سه عامل از هم جدا شدنی نیستند. سیستم به شدت رقابتی است اما در همه‌ی ابعاد چرا که پوشش به صنعت مد مربوط می‌شود. البته مد تاثیر خود را دارد اما در باقی مراحل رقابت بسیار به چشم می‌آید.

در ممالک توسعه یافته مد با چنان سرعتی پیشرفت و تغییر می‌کند که دنبال کردن آن بسیار سخت شده است. اما اقتصاد پوشش به واقع یک امر جهانی است و به اندازه‌ی دیگر دست آوردهای بشر رو جلو پیش رفته است. هر منطقه‌ی جغرافیای دارای غذا و آب و هوا و مناب طبیعی مربوط به خود است. به تبع پوشش هر منطقه نیز مخصوص همان منطقه است و یک امر گریزناپذیر است. مد و طراحی قرن‌هاست که روی لباس دست گذاشته است تا آن را از سویی برای مشتری دلپذیرتر کند و از سوی دیگر برخی طراحان متمایل به هنر را نیز به سوی لباس کشانده است.

با کمک مجلات مد که در قرن نوزدهم میلادی بنیان گذاشته شدند دریچه‌ی مد به روی همه‌ی مردم باز شد و همین امر موجب شد که بسیاری طراحان به سوی لباس‌هایی بروند که برای مردم عادی قابل و در زندگی روزمره‌شان قابل استفادده باشد.

رقابت بر سر پول مشتری

همه گیر شدن مد رقابت طراحان و تولید کنندگان را بسیار داغ کرده است. از هر جا سر و کله‌ی برندهای تازه پیدا می‌شود. اوضاع اقتصادی هدایتگر مهمی برای سه گانه‌ی اقصادی صنعت پوشش است. بسیاری برندها به مشتری‌هایی خاص محدود شده اند و بسیاری صرفاً برای سطح متوسط جامعه اقدام به تولید می‌کنند. بازار لباس دست دوم هم در همه جای جهان این روزها و پس از بحران اقتصادی دهه‌ی اخیر بسیار داغ و پر رونق است.

اما هیچ چیز جلوی تغییر مد را نگرفته است. با تمام محدودیت‌های اقتصادی امروزه باز طراحی‌های بسیار متنوع و بی‌شماری در همه جای جهان به فروش می‌رسند.

0 I like it
0 I don't like it

در سال 1369 در اهواز متولد شدم و بیش از بیست سال است که در اصفهان زندگی میکنم. علایق اصلی من موسیقی کلاسیک و فلسفه‌ی غرب است. در دانشگاه در رشته‌ی فیزیک حالت جامد تحصیل کرده ام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *